نویسنده: Amir Ezzatollahi

آخر زمان حشرات 0

آخر زمان حشرات

آخرالزمانِ حشرات در راه است ایرنا: به گفته پژوهشگران، آلودگی نوری احتمال بروز «آخرالزمان حشرات» را قوت بخشیده و به نگرانی‌ها در مورد احتمال انقراض ۴۰ درصد از گونه‌های این نوع از جانداران در...