دسته: اسطوره های ایران

2

کاوه آهنگر که بود و چه کرد؟

داستان کاوه اهنگر کاوه یکی از قهرمانان اساطیری ایران است. بر اساسِ منابع باستانی، کاوه آهنگری ازاصفهان بود. . برخی منابع، دهستان مشهدکاوه را که امروزه در حدودِ جغرافیاییِ استان اصفهان است بعنوانِ زادگاه...

0

قیام یعقوب لیث صفاری، سردار شجاع ایران

۲۰۰ سال از حمله اعراب به ایران می گذشت زبان فارسی رفته رفته از مدارس ومکاتبات دیوانی حذف و به جای آن زبان عربی اجباری و تعلیم داده می شد. خلفای عباسی در بغداد...