علم و دانش موجودات افسانه ای

امکان ثبت تصاویر ارواح با دوربین کوانتومی

وبسایت کلیک: در ادامه جنجال های زیاد راجع به ارواح و چگونگی برقراری ارتباط با آن ها، دوربین جدید کوانتوم قادر است تا تصویر ارواح را ثبت کند و در اختیار ما قرار دهد! مردم نظرات متفاوتی در مورد ارواح دارند. برخی تنها از آن ها به عنوان محتوای فیلم ها و کتاب یاد می […]

تاریخ ایران موجودات افسانه ای

موجودات افسانه ای ایرانی

مطالب مشابه: اسطوره های ایران تاریخ ایران تمدن های باستانی ایران پادشاهان افسانه ای ایران موجودات افسانه ای: سیمرغ ققنوس جن چمروش, اژدها شیردال بختک پری دوال پا  زار دیو دیوسپید سیمرغ سیمُرغ نام یک چهرهٔ اسطوره ای-افسانه‌ای ایرانی است. او نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد. محل زندگی او  کوه اسطوره‌ای قاف است. او  دانا و خردمند […]