دسته: مکان های تاریخی

2

شگفتی های شهر سوخته

در  ساحل رودخانه ی هیلمند و ۵۶ کیلومتری شهر باستانی زابل قرار دارد.شهری که نقش بسیار مهمی در ایران باستان داشته است.زادگاه رستم و پهلوانان نامی ایران زمین.اگرچه امروز بخش اعظم تمدن ایران باستان...

0

غار کیخسرو

غار کیخسرو یا کوه شاه کیخسرو یا کوه شاه زنده در ۳۵ کیلومتری جادهٔ اراک به بروجرد و در شهرستان شازند واقع گشته است. اسطوره شناسی این غاردر ۳۵ کيلومتري جنوب غربي اراک واقع...