دسته: پادشاهان ایران

0

دو نگاه دیگر به زندگانی کوروش

نگاه اول به زندگی کوروش: سکندر امان‌اللهی بهاروند در روزنامه شرق نوشت: آریان، ‌مورخ یونانی می‌نویسد: «بر قبر کوروش این کلام خود او به خط میخی منقور شده بود: «ای آدمیان، من کوروش فرزند...

0

تاریخ کامل ایران

مطالب مرتبط: اسطوره های ایران پادشاهان افسانه ای ایران موجودات افسانه ای ایران لیست مطالب تاریخ ایران: ایران پیش از تاریخ تمدن های ایران پیش از تاریخ مادها هخامنشیان سلوکیان اشکانیان(پارت ها) اردوازد ساسانیان...