اطلاعات تاریخی پادشاهان ایران تاریخ ایران

دو نگاه دیگر به زندگانی کوروش

نگاه اول به زندگی کوروش: سکندر امان‌اللهی بهاروند در روزنامه شرق نوشت: آریان، ‌مورخ یونانی می‌نویسد: «بر قبر کوروش این کلام خود او به خط میخی منقور شده بود: «ای آدمیان، من کوروش فرزند کمبوجیه‌ام، پارسیان را قدرت فرمانروایی داده‌ام، سرور آسیا شده‌ام، ‌این مشتی خاک را که گور من است از من دریغ مدارید.» […]

اطلاعات تاریخی پادشاهان ایران تاریخ ایران

بهرام گور،پادشاه ساسانی

بهرام گور یڪی از پادشاهان خوشنام و مردم نواز دودمان ساسانی بهرام پنجم فرزند یزدگرد است ڪه به مناسبت علاقه ای ڪه نسبت به شڪار گور خر داشته به بهرام گور معروف شده و غیر از شاهنامه فردوسی و بهرام نامه نظامی گنجوی در ادبیات فارسی نام و نشانی خاص دارد. وی پادشاهی خوشگذران و […]

پادشاهان ایران تاریخ ایران

تاریخ کامل ایران

مطالب مرتبط: اسطوره های ایران پادشاهان افسانه ای ایران موجودات افسانه ای ایران لیست مطالب تاریخ ایران: ایران پیش از تاریخ تمدن های ایران پیش از تاریخ مادها هخامنشیان سلوکیان اشکانیان(پارت ها) اردوازد ساسانیان حمله اعراب مسلمان گاوباریان باوندیان طاهریان صفاریان علویان سامانیان آل زیار آل بویه بوریتگین غزنویان سلجوقیان قراختاییان خوارزمشاهیان حمله مغول به […]