اطلاعات تاریخی اطلاعات عمومی شعر

متن کامل شعر ای ایران و چگونگی پیدایش سرود ملی در ایران

متن کامل شعر، ای ایران ای ایران ای مرز پر گهر ای خاكت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاك پاك میهنم مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو ، […]

شعر شعر و داستان

هرگز نخواب کوروش

هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایے دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست حتی دل دماوند، آتش فشان ندارد دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد ✍️روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید زیرا دل […]

شعر شعر و داستان

موش و گربه عبید زاکانی

شعر و داستانی زیبا از عبید زاکانی اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی ای خردمند عاقل ودانا قصهٔ موش و گربه برخوانا قصهٔ موش و گربهٔ منظوم گوش کن همچو در غلطانا از قضای فلک یکی گربه […]

شعر شعر و داستان

مسعود دوستدار

باران این باران درد مرا می بارد ریزریز و نم نم آرام و کم کم … چترها اما برای توست تا بر هم نریزد آرایشت آنوقت که با دیگری قدم می زنی نرم نرم و خنده بر لب دست در دست و تکیه بر هم … ای عشق دلهره هایت هنوز یادم هست آنگاه که […]