دسته: قارچ

ضدعفونی سالن قارچ 0

ضدعفونی سالن قارچ

۱. دقت داشته باشید ضدعفونی سالن زمانی انجام می شود ما دیگر هیچ فعالیت اجرایی در سالن نداشته باشیم ۲. بهتر است از موادی استفاده شود که خطر کمتری برای شما و محیط‌زیست داشته...