اطلاعات تاریخی تاریخ ایران

خدا و اندیشه های زرتشت

  در گات ها، خدای زرتشت نماد خرد است واهورامزدا همان گونه که از ویژگی آن برمی آید. دارنده خرد، بزرگترین نیرویی که هستی را به گردش آورده وبرای شناخت آن شش فروزه بیان می کند که در راس آنها یک مینو وگوهر مقدس به نام “سپنتامینو” وجود دارد. در برابر آن گوهر پاک، یک […]

افسانه های ایران تاریخ ایران

اسطوره های ایران

مطالب مشابه: تاریخ کامل ایران موجودات افسانه ای ایران پادشاهان افسانه ای ایران تمدن های پیش از تاریخ ایران اسطوره های ایرانی: اهورامزدا , اهریمن, رستم ,سهراب ,سیامک, آرش, افراسیاب اهورامزدا اهورامزدا آفریننده جهان است. مزدیسنان اهورا مزدا را می‌پرستند. اهورامزدا خالق و داور همهٔ چیزهای مادی و معنوی و نیز آفریننده روشنی و تاریکی […]