خدایان یونان باستان

ونوس. آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی)Aphrodite

آفرودیته (به یونانی: Αφροδίτη)، در اسطوره‌های یونان، خدای عشق است. در اساطیر رومی با ونوس برابر است.   او دختر زئوس و دیونه و از خدایان اولمپ و الهه عشق، زیبایی و شور جنسی بود. در برخی روایات او را برآمده از کف دریا می‌دانند. همسر هفایستوس بود اما با بسیاری از خدایان و افراد […]

خدایان یونان باستان

دیانا, آرتمیس (ایزدبانوی شکار)

 از ایزدان اسطوره‌ای یونان ، خدابانوی شکار و حیوانات وحشی ، الهه ی حاصلخیزی ، ماه ، استقلال و  پیچیده ترین خدای المپ  ، بزرگترین فرزند لتو و زئوس، و خواهر دوقلوی آپولو.    او به تیر و کمانی که به وسیلهٔ هفائستوس و سیکلوپ‌ها ساخته شده مجهز بود و تیر اندازی بی خطا و […]

خدایان یونان باستان

مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد)Athena

مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد) آتنا (به یونانی: Άθηνά, Athēnâ، یا Ἀθήνη, Athénē)، در اسطوره‌های یونان، الههٔ نگهبان آتن و ایزدبانوی خرد، فرزانگی و جنگ است. او ایزدبانویی باکره، دختر زئوس و متیس (تیتان تامل) است. زئوس چنان از خرد متیس هراسان شده بود که وی را فریفت تا یه شکل مگسی در آید و او […]

خدایان یونان باستان

فیبوس, آپولو

آپولو (به یونانی: Ἀπόλλων, Apóllōn؛ یا Ἀπέλλων, Apellōn)، خدای روشنایی (خورشید)، موسیقی، کمانداری (اما نه برای جنگ یا شکار)، هنرها و پیشگویی در اسطوره‌های یونان و رومی است. وی پسر زئوس و لتو و برادر دوقلوی آرتمیس بود. زادگاهش جزیرهٔ دلوس است. وی در دلفی پرستش اهی داشت که یونانیان باستان، پیشگوی آن را روشن‌بین […]

خدایان یونان باستان

وولکن, هفانیستوس (خدای آتش و آهن) Hefesto

وولکن به زبان رومی بوده و از خدایان جهان باستان است که یکی از دوازده خدای اصلی یونان می‌باشد . وولکنفرزند ژوپیتر وهرا، زشت بود و از هر دو پا می لنگید اما خدای صنعت بود و دائماً در زمین با کوره و آتش سر و کار داشت . به طور کلی تمام کارهای صنعتی، […]

خدایان یونان باستان

آریس (خدای جنگ) Ares

اریس (به یونانی: Έρις)، الههٔ نفاق و کشمکش. دختر نوکس (شب) بود. در جشن ازدواج پلئوس و تتیس بدون دعوت حاضر شد و سیبی را به میان انداخت که رویش نوشته بود «برای زیباترین زن دنیا». بر سر تصاحب این سیب بین آفرودیته، آتنه و هرا اختلاف پیش آمد که سرانجام آن آغاز جنگ تروا […]

خدایان یونان باستان

پلوتو, هستیا (ایزدبانوی تندرستی)Hesitia

ِستیا (به یونانی: Ἑστία)در اسطوره‌های یونان، ایزدبانوی باکرهٔ اجاق خانه و کانون خانواده بود. او بزرگ‌ترین خواهر زئوس بود و در تمام مراسم خانوادگی قربانی‌ای برای او انجام می‌شد. رومیان هم او را با نام وستا می‌پرستیدند. هستیا یکی از سه الههٔ بزرگ نسل اول المپ نشینان (هرا، دیمیتر و هستیا) بود که با زئوس، […]

خدایان یونان باستان

خدایان و اساطیر یونان

خدایان اصلی به زبان رومی از این قرار هستند: ۱-ژوپیتر. زئوس (شاه خدایان) ۲-نپتون, پوزئیدون (خدای دریا) ۳-پلوتو,هستیا (ایزدبانوی تندرستی) ۴مارس, آریس (خدای جنگ) ۵-وولکن, هفانیستوس (خدای آتش و آهن) ۶-مرکوری, هرمس (خدای سفر) ۷-فیبوس, آپولو (خدای یونانی) ۸-یونو هرا (همسر زئوس) ۹-مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد) ۱۰-دیانا, آرتمیس (ایزدبانوی شکار) ۱۱-ونوس. آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی) ۱۲سرس, […]

خدایان یونان باستان

هرمس hermes

هِرمِس یا هِرمیز (به یونانی: Ἑρμῆς) در اسطوره‌های یونان، پیام رسان ایزدان در اساطیر یونان است. در ابتدا ایزد موسیقی و به وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات، ورزشکاری و دزدی بود. پدرش زئوس و مادرش مایا نام داشتند. او در کودکی با دزدیدن گاوهای آپولو و […]

خدایان یونان باستان

دیمتر(الهه میوه ها و گیاهان) demeter

خواهر پوزیدون , دیمتر بود که الهه میوه ها و گیاهان بود,او تنها یک بار خندید آن هم وقتی که دخترش پرسفونه که نا خواسته همسر هادس  نفرت انگیز شده بود به دیدنش آمده بود.نماد دیمتر گل خشخاش بود.