خدایان یونان باستان

ونوس. آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی)Aphrodite

آفرودیته (به یونانی: Αφροδίτη)، در اسطوره‌های یونان، خدای عشق است. در اساطیر رومی با ونوس برابر است.   او دختر زئوس و دیونه و از خدایان اولمپ و الهه عشق، زیبایی و شور جنسی بود. در برخی روایات او را برآمده از کف دریا می‌دانند. همسر هفایستوس بود اما با بسیاری از خدایان و افراد […]

خدایان یونان باستان

دیانا, آرتمیس (ایزدبانوی شکار)

 از ایزدان اسطوره‌ای یونان ، خدابانوی شکار و حیوانات وحشی ، الهه ی حاصلخیزی ، ماه ، استقلال و  پیچیده ترین خدای المپ  ، بزرگترین فرزند لتو و زئوس، و خواهر دوقلوی آپولو.    او به تیر و کمانی که به وسیلهٔ هفائستوس و سیکلوپ‌ها ساخته شده مجهز بود و تیر اندازی بی خطا و […]

خدایان یونان باستان

فیبوس, آپولو

آپولو (به یونانی: Ἀπόλλων, Apóllōn؛ یا Ἀπέλλων, Apellōn)، خدای روشنایی (خورشید)، موسیقی، کمانداری (اما نه برای جنگ یا شکار)، هنرها و پیشگویی در اسطوره‌های یونان و رومی است. وی پسر زئوس و لتو و برادر دوقلوی آرتمیس بود. زادگاهش جزیرهٔ دلوس است. وی در دلفی پرستش اهی داشت که یونانیان باستان، پیشگوی آن را روشن‌بین […]

خدایان یونان باستان

وولکن, هفانیستوس (خدای آتش و آهن) Hefesto

وولکن به زبان رومی بوده و از خدایان جهان باستان است که یکی از دوازده خدای اصلی یونان می‌باشد . وولکنفرزند ژوپیتر وهرا، زشت بود و از هر دو پا می لنگید اما خدای صنعت بود و دائماً در زمین با کوره و آتش سر و کار داشت . به طور کلی تمام کارهای صنعتی، […]

خدایان یونان باستان

پلوتو, هستیا (ایزدبانوی تندرستی)Hesitia

ِستیا (به یونانی: Ἑστία)در اسطوره‌های یونان، ایزدبانوی باکرهٔ اجاق خانه و کانون خانواده بود. او بزرگ‌ترین خواهر زئوس بود و در تمام مراسم خانوادگی قربانی‌ای برای او انجام می‌شد. رومیان هم او را با نام وستا می‌پرستیدند. هستیا یکی از سه الههٔ بزرگ نسل اول المپ نشینان (هرا، دیمیتر و هستیا) بود که با زئوس، […]

خدایان یونان باستان

خدایان و اساطیر یونان

خدایان اصلی به زبان رومی از این قرار هستند: ۱-ژوپیتر. زئوس (شاه خدایان) ۲-نپتون, پوزئیدون (خدای دریا) ۳-پلوتو,هستیا (ایزدبانوی تندرستی) ۴مارس, آریس (خدای جنگ) ۵-وولکن, هفانیستوس (خدای آتش و آهن) ۶-مرکوری, هرمس (خدای سفر) ۷-فیبوس, آپولو (خدای یونانی) ۸-یونو هرا (همسر زئوس) ۹-مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد) ۱۰-دیانا, آرتمیس (ایزدبانوی شکار) ۱۱-ونوس. آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی) ۱۲سرس, […]

خدایان یونان باستان

هرمس hermes

هِرمِس یا هِرمیز (به یونانی: Ἑρμῆς) در اسطوره‌های یونان، پیام رسان ایزدان در اساطیر یونان است. در ابتدا ایزد موسیقی و به وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات، ورزشکاری و دزدی بود. پدرش زئوس و مادرش مایا نام داشتند. او در کودکی با دزدیدن گاوهای آپولو و […]

خدایان یونان باستان

دیمتر(الهه میوه ها و گیاهان) demeter

خواهر پوزیدون , دیمتر بود که الهه میوه ها و گیاهان بود,او تنها یک بار خندید آن هم وقتی که دخترش پرسفونه که نا خواسته همسر هادس  نفرت انگیز شده بود به دیدنش آمده بود.نماد دیمتر گل خشخاش بود.

خدایان یونان باستان

کرونوس (سلطان تیتان ها) kronos

تیتان ها خدایان غول پیکری بودند که خدایان کوه المپ انها را منقرض کردند,کرونوس,مهم ترین خدای تیتان بود تا زمانی که پسرس زئوس او را از فرمانروایی سر نگون کرد. نماد کرونوس داس دودم بود که به منظور قطعه قطعه کردن تن پدرش اورانوس (آسمان) به کار می رفت.  پدرش اورانوس فبل از تکه تکه […]

خدایان یونان باستان

پوزیدون(خدای دریاها و رودخانه ها)poseidon

پوزئیدون (به یونانی: Ποσειδῶν) و (به انگلیسی: Poseidon)، خدای نام‌های بسیاری بود. اما او به خدای دریاها شهرت دارد. او فرزند کرونوس و رئا، و یکی از شش فرزندی بود که بالاخره توانست قدرت‌های دنیا را تقسیم کند. برادران و خواهران او عبارتند از: هستیا، دیمیتر، هرا، هادس و زئوس. تقسیم بندی جهان بین او […]