افسانه و واقعیت

آیا جن ها وجود دارند؟واقعیت جن چیست؟

جن در عربی  به معنی پوشیده به کار می‌رود، در فارسی نام دسته‌ای از موجودات فراطبیعی است،و اعتقاد اسلام بر این است که وجودش از آتش بدون دود است (قرآن ۵۵:۱۴; الرحمن، ۱، «و جنیّان را از رخشنده شعله آتش خلق کرد.») در قرآن سوره‌ای بنام جن آمده و در آن به اسلام آوردن جنیان […]

تاریخ ایران موجودات افسانه ای

موجودات افسانه ای ایرانی

مطالب مشابه: اسطوره های ایران تاریخ ایران تمدن های باستانی ایران پادشاهان افسانه ای ایران موجودات افسانه ای: سیمرغ ققنوس جن چمروش, اژدها شیردال بختک پری دوال پا  زار دیو دیوسپید سیمرغ سیمُرغ نام یک چهرهٔ اسطوره ای-افسانه‌ای ایرانی است. او نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد. محل زندگی او  کوه اسطوره‌ای قاف است. او  دانا و خردمند […]