برچسب: جهان های موازی

0

آخرین مقاله هاوکینگ دو هفته قبل از فوت

خبرگزاری ایسنا: “استیون ویلیام هاوکینگ” کیهان شناس و فیزیکدان نظری برجسته بریتانیایی در واپسین روزهای عمرش در حالیکه در بستر بیماری بود، به همراه همکارش “توماس هرتوگ”(Thomas Hertog) فیزیکدان ۴۲ ساله بلژیکی، یک مقاله...

0

متافیزیک و تفاوت آن با فیزیک

فیزیک عبارتست از پدیده‌هایی که با حواس پنجگانه خود در حالت عادی احساس می‌کنیم. یعنی فیزیک عرصه داشتن است. یعنی هرگاه بخواهیم چیزی را از راه حواس پنجگانه بدانیم, موجودات فیزیکی مانند سنگ ،...