برچسب: خدایان

0

ونوس. آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی)Aphrodite

آفرودیته (به یونانی: Αφροδίτη)، در اسطوره‌های یونان، خدای عشق است. در اساطیر رومی با ونوس برابر است.   او دختر زئوس و دیونه و از خدایان اولمپ و الهه عشق، زیبایی و شور جنسی...

0

مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد)Athena

مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد) آتنا (به یونانی: Άθηνά, Athēnâ، یا Ἀθήνη, Athénē)، در اسطوره‌های یونان، الههٔ نگهبان آتن و ایزدبانوی خرد، فرزانگی و جنگ است. او ایزدبانویی باکره، دختر زئوس و متیس (تیتان تامل)...

0

فیبوس, آپولو

آپولو (به یونانی: Ἀπόλλων, Apóllōn؛ یا Ἀπέλλων, Apellōn)، خدای روشنایی (خورشید)، موسیقی، کمانداری (اما نه برای جنگ یا شکار)، هنرها و پیشگویی در اسطوره‌های یونان و رومی است. وی پسر زئوس و لتو و...

0

آریس (خدای جنگ) Ares

اریس (به یونانی: Έρις)، الههٔ نفاق و کشمکش. دختر نوکس (شب) بود. در جشن ازدواج پلئوس و تتیس بدون دعوت حاضر شد و سیبی را به میان انداخت که رویش نوشته بود «برای زیباترین...

1

پلوتو, هستیا (ایزدبانوی تندرستی)Hesitia

ِستیا (به یونانی: Ἑστία)در اسطوره‌های یونان، ایزدبانوی باکرهٔ اجاق خانه و کانون خانواده بود. او بزرگ‌ترین خواهر زئوس بود و در تمام مراسم خانوادگی قربانی‌ای برای او انجام می‌شد. رومیان هم او را با...

3

خدایان و اساطیر یونان

خدایان اصلی به زبان رومی از این قرار هستند: ۱-ژوپیتر. زئوس (شاه خدایان) ۲-نپتون, پوزئیدون (خدای دریا) ۳-پلوتو,هستیا (ایزدبانوی تندرستی) ۴مارس, آریس (خدای جنگ) ۵-وولکن, هفانیستوس (خدای آتش و آهن) ۶-مرکوری, هرمس (خدای سفر) ۷-فیبوس, آپولو...

0

هرمس hermes

هِرمِس یا هِرمیز (به یونانی: Ἑρμῆς) در اسطوره‌های یونان، پیام رسان ایزدان در اساطیر یونان است. در ابتدا ایزد موسیقی و به وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن،...