خدایان یونان باستان

خدایان و اساطیر یونان

خدایان اصلی به زبان رومی از این قرار هستند: ۱-ژوپیتر. زئوس (شاه خدایان) ۲-نپتون, پوزئیدون (خدای دریا) ۳-پلوتو,هستیا (ایزدبانوی تندرستی) ۴مارس, آریس (خدای جنگ) ۵-وولکن, هفانیستوس (خدای آتش و آهن) ۶-مرکوری, هرمس (خدای سفر) ۷-فیبوس, آپولو (خدای یونانی) ۸-یونو هرا (همسر زئوس) ۹-مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد) ۱۰-دیانا, آرتمیس (ایزدبانوی شکار) ۱۱-ونوس. آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی) ۱۲سرس, […]

خدایان یونان باستان

کرونوس (سلطان تیتان ها) kronos

تیتان ها خدایان غول پیکری بودند که خدایان کوه المپ انها را منقرض کردند,کرونوس,مهم ترین خدای تیتان بود تا زمانی که پسرس زئوس او را از فرمانروایی سر نگون کرد. نماد کرونوس داس دودم بود که به منظور قطعه قطعه کردن تن پدرش اورانوس (آسمان) به کار می رفت.  پدرش اورانوس فبل از تکه تکه […]

خدایان یونان باستان

زئوس(ژوپیتر) ZEUS & jopiter

زئوس از جمله خدایان مورد پرستش یونانیان باستان بود که وی را خدای خدایان می نامند. رومیان نیز خدای مشابهی یه نام ژوپیتر داشتند و بسیاری از داستانهایی را که درباره زئوس بیان میشد به ژوپیتر نسبت میدادند.به همین علت بعدها زئوس و ژوپیتر را اغلب یک شخصیت حساب می کردند.رئوس در آثار هنری به […]