تمدن های مایایی تمدن های مهم جهان

۲۰نکته عجیب در مورد مایاها

قوم مایا یکی از اقوام بزرگ آمریکای لاتین و به ویژه مکزیک بود که به مدت ۳۰۰۰ سال تمدنی بزرگ را به وجود آوردند. مایاها اقوامی سرخپوست بودند که توانسته بودند در زمینه هنر، معماری، ستاره‌شناسی و ریاضیات پیشرفت زیادی کنند. مشهور شدن قوم مایا در جهان به دلیل تقویم معروف آن‌ها بود که برخی […]

تمدن های مایایی تمدن های مهم جهان

تمدن مایاها

اقوام مایا در قاره امریکا مشهورترین قوم بودندکه بقیه اقوام بعدی در امریکای مرکزی و جنوبی ریشه در انها داشتند . و دارای پیشرفت چشمگیر در شهر سازی معماری منحصر به فرد ریاضیات ستاره شناسی و تقویم های دقیق بر اساس رخداد های اسمانی مذهب پیچیده و اعتقاد راسخ به خدایان فرازمینی و برخورد نزدیک […]