برچسب: یونان

1

کرونوس (سلطان تیتان ها) kronos

تیتان ها خدایان غول پیکری بودند که خدایان کوه المپ انها را منقرض کردند,کرونوس,مهم ترین خدای تیتان بود تا زمانی که پسرس زئوس او را از فرمانروایی سر نگون کرد. نماد کرونوس داس دودم...

0

پوزیدون(خدای دریاها و رودخانه ها)poseidon

پوزئیدون (به یونانی: Ποσειδῶν) و (به انگلیسی: Poseidon)، خدای نام‌های بسیاری بود. اما او به خدای دریاها شهرت دارد. او فرزند کرونوس و رئا، و یکی از شش فرزندی بود که بالاخره توانست قدرت‌های...

1

یونو(هرا) hera

ملکه آسمانها و رب النوع زنان جهان ,الهه ازدواج و زناشویی و الهه مادری و نمونه کامل وفاداری برای زنان بحساب می آید. بر پیشانی او تاج زیبایی بود و لباس بلندی بر تن...

0

زئوس(ژوپیتر) ZEUS & jopiter

زئوس از جمله خدایان مورد پرستش یونانیان باستان بود که وی را خدای خدایان می نامند. رومیان نیز خدای مشابهی یه نام ژوپیتر داشتند و بسیاری از داستانهایی را که درباره زئوس بیان میشد...